Pascasarjana | IAIN Pekalongan

Dosen

E-mail Print PDF

Program Pascasarjana IAIN Pekalongan didukung oleh Guru Besar dan Doktor yang kompeten di bidangnya. 

No

Nama Dosen

Alumni

1

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., M.Pd.

McGill University, Kanada

2

Prof. Dr. Musa Asy’ari, M.A.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

3

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

4

Prof. Dr. Ustman Abu Bakar, M.A.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

5

Prof. Dr. Amin Syukur, M.A.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

6

Prof. Dr. Sutrisno, M.A.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

7

Prof. Dr. Jamali Sahrodi, M.Ag.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

8

Prof. Dr. Adang Jumhur, M.Ag.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

9

Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed.

UNJ, Jakarta

10

Prof. Dr. Tri Jaka Kartana, M.Si.

UNNES, Semarang

11

Prof. Dr. Mansur, M.A.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

12

Prof. Dr. Nasruddin Baidan, M.A.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

13

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MM., Ph.D.

University of Melbourne, Australia

14

Prof. Dr. Erfan Subakhar, M.Ag.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

15

Prof. Dr. Maksum Mukhtar, M.A.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

16

Dr. Imam Suraji, M.Ag.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

17

Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

18

Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

19

Dr. Muhlisin, M.Ag.

UPI, Bandung

20

Dr. Imam Kanafi, M.Ag.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

21

Dr. Zawawi, Lc., M.A.

Al-Azhar, Mesir

22

Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag.

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

23

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Universitas Diponegoro, Semarang

24

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

UIN Sunan Ampel, Surabaya

25

Dr. Slamet Untung, M.Ag.

UIN Sunan Walisongo, Semarang

26

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Universitas Brawijaya, Malang

27

Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D.

Universitas Malaya, Malaysia